Om tumultet vid Lund observatory i Nature


På många sätt är det väl alla forskares dröm att bli publicerad i den vetenskapliga tidsskiften Nature. Nåväl, nu är jag i Nature, men kanske inte publicerad på det sättet som man normalt tänker.

How a bullying scandal closed a historic astronomy department