Europeiska sydobservatoriet – ESO


I sex månader jobbade jag som kommunikatör vid Europeiska Sydobservatoriet, ESO, vilket innefattade att producera en mängd olika sorterst texter, så som pressmeddelanden, längre artiklar, kortare bildbeskrivningar, och hemsidor. Som en internationell organisation skedde all kommunikation på engelska.

Nedan följer en samling av allt det jag skrev under min anställning.


Press Releases

Credit: ESO/L. Calçada

Blog posts

Credit: ESO/B. Tafreshi

Picture of the Week 

Credit: Zdeněk Bardon/ESO

Pages


Announcements