Europeiska sydobservatoriet – ESO


I sex månader jobbade jag som kommunikatör vid Europeiska Sydobservatoriet, ESO, vilket innefattade att producera en mängd olika sorterst texter, så som pressmeddelanden, längre artiklar, kortare bildbeskrivningar, och hemsidor. Som en internationell organisation skedde all kommunikation på engelska.

Nedan följer en samling av allt det jag skrev under min anställning.


Press releases

Credit: ESO/L. Calçada
Credit: ESO

Video manuscripts

I led the writing of the script for the trailer/mini-documentary on the science instrument METIS for ESO’s upcoming Extremely Large Telescope.

I’ve also written explainer videos for scientific discoveries published jointly with ESO press releases:


Blog posts

Credit: ESO/B. Tafreshi

Science in School – The European journal for science teachers

Konstnärlig illustration av ett svart hål. Image: ESO/M. Kornmesser
Konstnärlig illustration av ett svart hål. Credit: ESO/M. Kornmesser

Picture of the Week

Credit: ESO/Juan Carlos Muñoz Mateos
Credit: ESO/Nogueras-Lara et al.
Credit: Zdeněk Bardon/ESO

Pages

Credit: G. Ávila/ESO

Announcements