Forskning


Jag är disputerad doktor i astronomi & astrofysik vid Lunds universitet. I min avhandling (finnes elektroniskt här) har jag studerat Vintergatans ursprung och utveckling genom att kartlägga den kemiska sammansättningen hos galaxens stjärnor. Detta kan jag göra med hjälp av stora teleskop och stjärnspektroskopi, som låter oss observera stjärnornas kemiska fingeravtryck, och mäta innehållet av olika grundämnen.

Grundämnen bildas genom olika kärnprocesser, antingen i stjärnor, supernovor eller krockar av neutronstjärnor, så kallade kilonovor. Fältet jag forskat inom kallas galaktisk arkeologi, då vi använder stjärnor som fossiler från den galaktiska miljön de bildades från. Jag har användt denna kunskap inom två av mina forskningsintressen, dels för att förstå hur Vintergatans olika strukturer utvecklats över tid, samt för att förstå varifrån och hur grundämnena bildas.

Mer specifikt har jag studerat jag hur Vintergatans skiva skiljer sig från dess centrala del, utbuktningen, genom att observera röda jättestjärnor och undersöka förekomsten av väldigt tunga grundämnen, så som yttrium, cerium och europium.


Vetenskapliga publikationer

Här nås mina vetenskapliga publiceringar


Pressmeddelanden

Astronomer har lyckats datera tre mystiska bebisstjärnor i Vintergatans hjärta
Tillsammans med kollegor både vid Lunds universitet och internationellt, var jag med och bestämde åldern samt järnhalten på tre unga stjärnor i Vintergatans mitt. Att stjärnorna är unga är i sig spännande, då denna del av galaxen förväntas vara väldigt gammal, men deras kemiska fingeravtryck med en stor spridning i järnhalter förvånade oss nästan ännu mer! Läs Lunds universitets pressmeddelande här.

Studien fick väldig fin spridning i media, bland annat fick jag chansen att prata med P4 Malmöhus om vår upptäckt!


Lundaforskare har kartlagt “svenskt” ämne i rymden
Tillsammans med en av våra masterstudenter, Martin Montelius, gjorde vi ett pressmeddelande när han lyckades upptäcka ämnet ytterbium i ett 30-tal stjärnor. Ytterbium upptäcktes för första gången från minneral från gruvan i Ytterby i Stockholms skärgård, vilket gjorde denna studie otroligt rolig att få ta del av!

Pressmeddelande från Lunds universitet
Artikel från Mitt i Stockholm
Artikel från Rymdstyrelsen.

Forskare har upptäckt ”svenskt” grundämne i ultrahet exoplanets atmosfär
Bidrog till en studie där vi påträffat det tyngsta grundämnet någonsin i en exoplanets atmosfär. Dessa typer av tunga grundämnen är något av mitt expertområde (men då i stjärnor, så detta var något utöver det vanliga för mig!).

Pressmeddelande från Lunds universitet.