Forskning


Jag doktorerar i astronomi & astrofysik vid Lunds universitet. I min avhandling forskar jag på Vintergatans ursprung och utveckling genom att studera den kemiska sammansättningen hos galaxens stjärnor. Detta kan jag göra med hjälp av stora teleskop och stjärnspketroskopi, som låter oss observera stjärnornas kemiska fingeravtryck, och mäta innehållet av olika grundämnen.

Grundämnen bildas genom olika kärnprocesser, antingen i stjärnor, supernovor eller krockar av neutronstjärnor, så kallade kilonovor. Fältet jag forskar inom kallas galaktisk arkeologi, då vi använder stjärnor som fossiler från den galaktiska miljön de bildades från. Jag använder denna kunskap inom två av mina forskningsintressen, dels för att förstå hur Vintergatans olika strukturer utvecklats över tid, samt för att förstå varifrån och hur grundämnena bildas.

Mer specifikt studerar jag hur Vintergatans skiva skiljer sig från dess centrala del, utbuktningen, genom att observera röda jättestjärnor och undersöka förekomsten av väldigt tunga grundämnen, så som yttrium, barium och europium.


Pressmeddelande från Lunds universitet
Artikel från Mitt i Stockholm

Mina vetenskapliga publikationer finnes nedan