Forskning


Jag doktorerar i astronomi & astrofysik vid Lunds universitet. I min avhandling forskar jag på Vintergatans ursprung och utveckling genom att studera den kemiska sammansättningen hos galaxens stjärnor. Detta kan jag göra med hjälp av stora teleskop och stjärnspketroskopi, som låter oss observera stjärnornas kemiska fingeravtryck, och mäta innehållet av olika grundämnen.

Grundämnen bildas genom olika kärnprocesser, antingen i stjärnor, supernovor eller krockar av neutronstjärnor, så kallade kilonovor. Fältet jag forskar inom kallas galaktisk arkeologi, då vi använder stjärnor som fossiler från den galaktiska miljön de bildades från. Jag använder denna kunskap inom två av mina forskningsintressen, dels för att förstå hur Vintergatans olika strukturer utvecklats över tid, samt för att förstå varifrån och hur grundämnena bildas.

Mer specifikt studerar jag hur Vintergatans skiva skiljer sig från dess centrala del, utbuktningen, genom att observera röda jättestjärnor och undersöka förekomsten av väldigt tunga grundämnen, så som yttrium, barium och europium.


Vetenskapliga publikationer

Här under nås mina vetenskapliga publiceringar


Pressmeddelanden

Lundaforskare har kartlagt “svenskt” ämne i rymden
Tillsammans med en av våra masterstudenter, Martin Montelius, gjorde vi ett pressmeddelande när han lyckades upptäcka ämnet ytterbium i ett 30-tal stjärnor. Ytterbium upptäcktes för första gången från minneral från gruvan i Ytterby i Stockholms skärgård, vilket gjorde denna studie otroligt rolig att få ta del av!

Pressmeddelande från Lunds universitet
Artikel från Mitt i Stockholm
Artikel från Rymdstyrelsen.

Forskare har upptäckt ”svenskt” grundämne i ultrahet exoplanets atmosfär
Bidrog till en studie där vi påträffat det tyngsta grundämnet någonsin i en exoplanets atmosfär. Utöver mitt bidrag till studien så pitchade jag även idén om ett pressmeddelande till naturvetenskapliga fakulteten.

Pressmeddelande från Lunds universitet.