Category: Ideelt arbete/engagemang

 • Om vårt supermassiva svarta hål i Science in Schools – The European journal for science teachers

  Om vårt supermassiva svarta hål i Science in Schools – The European journal for science teachers

  Som en del av min tjänst vid Europeiska sydobservatoriet (ESO), fick jag leda arbetet och skrivandet av en text kring hur globalt samarbete ledde till första bilden av ett svart hål för tidskriften Science in School. Science in School syftar till att stödja lärare i sin undervisning av STEM-ämnen (Science, Technology, Engineering, Mathematics), genom att…

 • Galaktisk arkeologi i Ikaros

  Galaktisk arkeologi i Ikaros

  Innan årsskiftet 2023 blev jag kontaktad av Ikaros – Tidskrift om människan och vetenskapen. De planerade för ett nummer med fokus om rymden, och undrade ifall jag ville medverka med min expertis om galaktisk arkeologi. Såklart jag ville! I somras publicerades äntligen tidskriften, och jag är verkligen i gott sällskap med andra skribenter i detta…

 • Finaljury Unga Forskare

  Finaljury Unga Forskare

  Under våren hade äran att bli inbjuden till att vara finaljury i Unga Forskare, vilket var en otrolig ära! Unga forskare är ett ideellt ungdomsförbund med syfte att främja ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Som en del av detta arrangerar de Utställningen Unga Forskare, som både är en vetenskapsmässa men även en möjlighet…