Category: Ideelt arbete/engagemang

  • Galaktisk arkeologi i Ikaros

    Galaktisk arkeologi i Ikaros

    Innan årsskiftet 2023 blev jag kontaktad av Ikaros – Tidskrift om människan och vetenskapen. De planerade för ett nummer med fokus om rymden, och undrade ifall jag ville medverka med min expertis om galaktisk arkeologi. Såklart jag ville! I somras publicerades äntligen tidskriften, och jag är verkligen i gott sällskap med andra skribenter i detta…

  • Finaljury Unga Forskare

    Finaljury Unga Forskare

    Under våren hade äran att bli inbjuden till att vara finaljury i Unga Forskare, vilket var en otrolig ära! Unga forskare är ett ideellt ungdomsförbund med syfte att främja ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Som en del av detta arrangerar de Utställningen Unga Forskare, som både är en vetenskapsmässa men även en möjlighet…