Category: Ideelt arbete/engagemang

  • Finaljury Unga Forskare

    Finaljury Unga Forskare

    Under våren hade äran att bli inbjuden till att vara finaljury i Unga Forskare, vilket var en otrolig ära! Unga forskare är ett ideellt ungdomsförbund med syfte att främja ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Som en del av detta arrangerar de Utställningen Unga Forskare, som både är en vetenskapsmässa men även en möjlighet […]